Myśl Globalnie – Działaj Lokalnie!

Warsztaty Tynków Glinianych

Zapraszamy na cykliczne Warsztaty Tynków Glinianych, które pozwolą wykończyć Wasz dom w estetycznie niepowtarzalny i zdrowy sposób.

zapisz się

Warsztaty Budownictwa Naturalnego

Zapisz się na kolejne edycje Warsztatów Budownictwa Naturalnego w Jabłonce. 

zapisz się

FREEDOMnews.pl

Zapraszamy na nasz blog poświęcony m.in. samowystarczalności, eko-budownictwu i naturalnej, zdrowej żywności.

czytaj

Co robimy? Od 2005 roku działamy na rzecz ochrony Ziemi z zachowaniem i odtworzeniem naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt. Wspieramy szeroko pojętą działalnością kulturalno–artystyczną. W szczególności:

CHRONIMY środowisko naturalne

Rozpowszechniamy idee ekowiosek, ekoossad, alternatywnych społeczności. Wspieramy inicjatywy na rzecz popularyzacji diety wegańskiej oraz wegetariańskiej. Promujemy zdrowe, ekologiczne rolnictwo.

ANIMUJEMY społeczności loklane

Organizujemy imprezy, kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wystawy. Inicjujemy, organizujemy i wspieramy alternatywne spotkania społeczności lokalnych.

WSPIERAMY projekty samowystarczalne

Promujemy lokalną, ekologiczną energię odnawialną.

PROMUJEMY budownictwo naturalne

Organizujemy szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje i prezentacje.

Nasi partnerzy: